Stichting Sinterklaas Kindercomite Breda

Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda is een stichting die zich speciaal inzet voor kinderen uit Breda, die niet of nauwelijks kunnen deelnemen aan vrijetijdsbestedingen en/of ontspanningsactiviteiten.

De Stichting is ontstaan, doordat de oprichters jaarlijks Sinterklaasintochten en feesten voor kinderen organiseren in diverse wijken in Breda in samenwerking met de wijkbewoners. Veel kinderen die hier aan deelnemen, zijn kinderen waarvan de financiële situatie van het gezin erg slecht is.

De Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda heeft als doelstelling.

Dat kinderen uit geheel Breda, die om de een of andere (financiële) reden buiten de boot vallen, deel kunnen nemen aan verschillende vrijetijdsbestedingen en/of ontspanningsactiviteiten.

De Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda heeft als doelgroep.

Met name kinderen van ouders die door diverse omstandigheden bijvoorbeeld hun baan zijn kwijt geraakt en daardoor in financiële problemen zijn gekomen. Ook deze kinderen zouden graag deelnemen aan activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, sportactiviteit(en) bij een club, een voetbalwedstrijd bij wonen, theater bezoek of andere activiteiten waar deze kinderen interesse in hebben.

Hoe kunt u uw kind op deze website aanmelden?

Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u uw kind inschrijven via het aanmeldformulier dat u hier op site kan vinden. Let er wel op: mocht u meerdere kinderen willen inschrijven, dan dient u steeds een apart aanmeldformulier in te vullen. Na de inschrijving komen wij bij u thuis om verder kennis te maken en bekijken we waar er mogelijkheden zijn.

Door naar aanmelden »

Wilt u de Stichting Sinterklaas Kindercomité Breda ondersteunen?

Wij zijn altijd op zoek naar donateurs, sponsors of vrijgevende mensen die onze stichting een warm hart toe dragen. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage, maar ook goederen of het uitwisselen van diensten behoren tot de mogelijkheden.

Door naar ondersteuning »

Laatste nieuws
Halloween 2016 Tuinzigt/Westerpark

Lees verder »
Bakfiets SSKB

Hebben jullie hem al zien rijden? De bakfiets van SSKB? We hebben een gezin heel blij gemaakt door deze fiets in bruikleen af te geven.We zijn trots op onze eigen bakfiets! TheSignerz Breda heeft er voor gezorgd dat ons logo erop is geplaatst.

Lees verder »
Gemeente - Meerjarenplan schuldhulpverlening 2016-2018

Het college van B&W heeft ingestemd met het meerjarenplan schuldhulpverlening 2016-2018. In dit plan ligt de focus op het voorkomen en vroegtijdig signaleren van schulden, een meer integrale aanpak en intensievere nazorg. Daarnaast wordt een p...

Lees verder »
Laatste foto's